Akreditiran kontrolni organ

V letu 2011 smo postali akreditiran kontrolni organ, tipa C, po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, reg. št. K-117 za kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev ter kontrolo tesnosti nepremičnih rezervoarjev.

V letu 2011 smo postali akreditiran kontrolni organ, tipa C, po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, reg. št. K-117 za:

  • kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev;
  • kontrolo tesnosti nepremičnih rezervoarjev.