Čiščenje lovilcev olj

Čiščenje lovilcev olj je potrebno izvajati  v skladu s poslovnikom za obratovanje,  ki je spremni dokument lovilcev olj in maščob. Gre za nujen ukrep, ki zagotavlja učinkovito delovanje lovilca in varstvo okolja pred morebitnim onesnaženjem.

 

Količino izločenega olja, maščobe ali druge lahke tekočine, je potrebno obvezno nadzorovati po vsakem izrednem dogodku kot so nalivi, poplave itd.. Lahke tekočine, ki se zbirajo v prostoru za odstranjevanje olj in maščob, je potrebno odstraniti, še preden je debelina sloja večja od 10 cm.  Odstranjevanje se izvede preko vstopne odprtine oz. pokrova lovilca olj in maščob.

 

Potek:

  • Izčrpavanje zaoljene vode iz lovilca
  • Izčrpavanje mulja iz lovilca
  • Mehansko čiščenje lovilca
  • Pranje lovilca z visoko-tlačno napravo
  • Čiščenje filtra
  • Pregled delovanja lovilca olj

 

EKOTEH
c=
c=