Odvoz nevarnih odpadkov

Smo registrirani zbiralec in prevoznik nevarnih odpadkov, pod št. 444.

 

ODLOČBA

 

Čiščenje rezervoarjev, lovilcev olj in drugih posod ter prevzem in transport odpadkov opravljamo s specialnimi ADR in Atex vozili.

 

 

Ravnanje z odpadki je določeno v Uredbi o odpadkih (Ur. List RS, š, 103/2011)

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=106484&part=&highlight=uredba+o+odpadkih

 

S 1.1.2013 je Agencija RS za okolje vzpostavila informacijski sistem za ravnanje z odpadki IS odpadki, ki omogoča spremljanje pošiljk odpadkov z elektronskimi evidenčnimi listi o ravnanju z odpadki (EVL). S tem datumom je potrebno vse evidenčne liste vnesti in voditi v sistemu IS- odpadki.

 

Evidenčne liste je potrebno izdelati in potrditi v roku 15 dni od nastanka/odvoza odpadka. 
 

Na voljo sta dve možnosti:

  • Evidenčne liste boste izdajali, izpolnjevali in podpisovali ter posredovali v sistem IS odpadki sami. V tem primeru boste morali evidenčne liste sami vnašati v IS odpadki. Za več informacij obiščite http://okolje.arso.gov.si/odpadki/
  • Evidenčne liste bomo izdajali, izpolnjevali in podpisovali ter posredovali v IS odpadki mi v vašem imenu